ZOL współfinansowany z NFZ
NFZ ZOL - wykaz dokumentów
Wniosek o wydanie skierowania do ZOL - pacjent
Wniosek o wydanie skierowania do ZOL - opiekun
Skierowanie do ZOL
Zaświadczenie lekarskie
Wywiad pielęniarski
Karta oceny wg. zmodyfikowanej skali Barthel
Karta oceny wg. skali Glasgow
Oświadczenie - zgoda na pobyt
Oświadczenie - informacja medyczna
Oświadczenie opiekuna
Zestaw osobisty
WRN
Skierowanie - Oddział WRN
WRK
Skierowanie - Oddział WRK
Pobyt komercyjny (pełnopłatny)
Pobyt komercyjny – wykaz dokumentów
Oświadczenie - zgoda na pobyt
Oświadczenie – informacja medyczna
Oświadczenie opiekuna
Zestaw osobisty
Badania SARS-COV 2
Ankieta dot. wykonania bad. w kierunku SARS-COV 2
Zgoda dot. wykonania bad. w kierunku SARS-COV 2
Pozostałe dokumenty
Regulamin
Oferta komercyjna