Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICY (ZOL)

W ZOL JARCEWO zapewniamy:

  • kontynuację postępowania leczniczego
  • całodobową opiekę pielęgniarską i opiekuńczą
  • zmiany opatrunków oraz podawanie leków
  • utrzymanie higieny osobistej
  • usprawnianie na sali rehabilitacyjnej i przy łóżku pacjenta
  • terapię zajęciową
  • wyżywienie
  • dostęp do opieki duszpasterskiej.

 

Opiekę nad pacjentami sprawuje interdyscyplinarny zespól, składający się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, opiekunek medycznych, terapeutów zajęciowych. Wyżywienie i właściwe warunki pobytu zapewniają pracownicy pomocniczy. Za dodatkową opłatą, na życzenie pacjenta świadczymy usługi dodatkowe – cennik dostępny w biurze ZOL.
Oferujemy następujące formy pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym:

1. POBYT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NFZ
Świadczenia zdrowotne finansuje NFZ, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent lub rodzina (opiekun). Pobyt ma charakter czasowy. Do pobytu w ZOL uprawnieni są pacjenci, którzy w ocenie samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 lub mniej punktów. Przed przyjęciem należy złożyć komplet dokumentów, które można pobrać w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie zakładu. Decyzję o przyjęciu do ZOL podejmuje Dyrektor w oparciu o dokumentację oraz ewentualną rozmowę z pacjentem lub rodziną (opiekunem). W razie braku wolnych miejsc pacjent może zostać wpisany do kolejki oczekujących.
2. POBYTY KOMERCYJNE
Hospitalizacja w Szpitalu na zasadach działania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Obejmuje całodobową opiekę personelu medycznego (podaż leków, pomoc w czynnościach samoobsługowych oraz utrzymaniu higieny osobistej), możliwość korzystania z terapii zajęciowej, terapię ruchową w podstawowym zakresie (podtrzymywanie funkcji aparatu ruchu) oraz wyżywienie. Do dyspozycji pacjentów przygotowaliśmy także dostosowany dla osób niepełnosprawnych teren rekreacyjny, umożliwiający odbywanie spacerów i odpoczynek w malowniczej scenerii. Przed przyjęciem należy złożyć komplet dokumentów, które można pobrać w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie zakładu. W związku z pobytem sporządza się stosowną umowę.
a) pobyt wyręczający
Pobyt krótkoterminowy na czas określony, ustalany z Dyrektorem Ośrodka. Po tym okresie pacjent zostaje wypisany z Oddziału. Z różnych powodów: w razie choroby, planowanych wyjazdów, ważnych spraw do załatwienia, urlopu czy jakiejkolwiek innej chwilowej niedyspozycji opiekunów umożliwiamy przekazanie osoby wymagającej pomocy w codziennym funkcjonowaniu pod opiekę wykwalifikowanego personelu.
b) pobyt opiekuńczy długoterminowy
Rozumiemy trudności związane z zapewnieniem całodobowej opieki i nadzoru pacjentom schorowanym, niepełnosprawnym, samotnym, w starszym wieku. Dlatego bezterminowy pobyt kierujemy do osób, które wymagają stałej pomocy osób trzecich, a w warunkach domowych jej zapewnienie jest z różnych względów niemożliwe lub trudne i wymaga usług specjalistów różnych dziedzin medycyny i opieki społecznej. W zakresie naszych świadczeń profesjonalnie zaspokajamy wszystkie podstawowe potrzeby pacjenta.


Składanie wniosku o przyjęcie do ZOL:
Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do ZOL można pobrać w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie zakładu. Wnioski prosimy składać w sekretariacie ZOL z dopiskiem „Skierowanie do ZOL”. Decyzję o terminie przyjęcia Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przekazuje telefonicznie.

zobacz "Dokumenty do pobrania"