Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

ODDZIAŁ WCZESNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ (WRN)

Czym dysponujemy :

 • zespół lekarsko-pielęgniarski
 • fizjoterapeuci, masażyści
 • psycholog
 • logopeda
 • terapeuci zajęciowi
 • opiekunowie medyczni
 • sale rehabilitacyjne (fizjoterapia, kinezyterapia, masaż)
 • pragma biofeedback
 • neuroforma
 • baterie testów psychologicznych i neuropsychologicznych
 • sale multimedialne – świetlice
 • sala terapii zajęciowej
 • malowniczy teren rekreacyjno-spacerowy
 • własna kuchnia przyrządzająca posiłki

 

W celu zakwalifikowania na pobyt w oddziale rehabilitacji neurologicznej należy dostarczyć kopię skierowania oraz wypisu ze szpitala i podać kontakt telefoniczny.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej.

 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi (kategorie I i II)
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu
  kategoria I: rehabilitacja wynosi do 16 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 12 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.
  kategoria II: rehabilitacja trwa do 9 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi (kategorie I i II)
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych
  kategoria I: rehabilitacja trwa do 16 tygodni bez przerwy - w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 12 tygodni bez przerwy - w przypadku braku chorób współistniejących.
  Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku braku chorób współistniejących.
  kategoria II: rehabilitacja trwa do 9 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.