Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

ODDZIAŁ WCZESNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ (WRK)

Czym dysponujemy :

 • zespół lekarsko-pielęgniarski
 • fizjoterapeuci
 • psycholog
 • dietetyk
 • terapeuci zajęciowi
 • opiekunowie medyczni
 • sale rehabilitacyjne (fizjoterapia, kinezyterapia, masaż)
 • sala treningu interwałowego
 • pracownia próby wysiłkowej i ECHO serca
 • gabinet USG
 • zestaw testów psychologicznych i neuropsychologicznych
 • sala terapii zajęciowej
 • malowniczy teren rekreacyjno-spacerowy
 • własna kuchnia przyrządzająca posiłki

 

W celu zakwalifikowania na pobyt w oddziale rehabilitacji kardiologicznej należy dostarczyć kopię skierowania oraz wypisu ze szpitala i podać kontakt telefoniczny.

Rehabilitacja kardiologiczna na tym oddziale prowadzona jest w systemie stacjonarnym.
Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom z wysokim poziomem ryzyka chorób układu krążenia.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych wynosi w zależności od zasadniczej jednostki chorobowej oraz chorób współistniejących: 2, 3 lub 5 tygodni.

Świadczenia rozliczane przez NFZ przysługują chorym z następującymi rozpoznaniami:

I50.0 Niewydolność serca zastoinowa,
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa,
I50.9 Niewydolność serca, nie określona,
Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass),
Z95.2 Obecność protez zastawek serca,
Z95.5 Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego oraz lekarza poradni kardiologicznej, rehabilitacyjnej.

 • Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 5 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

 • Rehabilitacja kardiologiczna

kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy, przez 6 dni w tygodniu.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.
kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy, przez 6 dni w tygodniu.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.