Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

W ZOL JARCEWO zapewniamy:

 • kontynuację postępowania leczniczego
 • całodobową opiekę pielęgniarską i opiekuńczą
 • zmiany opatrunków oraz podawanie leków
 • utrzymanie higieny osobistej
 • usprawnianie na sali rehabilitacyjnej i przy łóżku pacjenta
 • terapię zajęciową
 • wyżywienie
 • dostęp do opieki duszpasterskiej.

Opiekę nad pacjentami sprawuje interdyscyplinarny zespól składający się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, opiekunek medycznych, terapeutów zajęciowych. Wyżywienie i właściwe warunki pobytu zapewniają pracownicy pomocniczy. Za dodatkową opłatą, na życzenie pacjenta świadczymy usługi dodatkowe (np. pranie bielizny osobistej, strzyżenie włosów) - cennik dostępny w biurze ZOL.
 

Oferujemy dwie formy pobytu w naszym zakładzie:

1. POBYT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NFZ

Świadczenia zdrowotne finansuje NFZ natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent lub rodzina (opiekun). Obecna umowa z NFZ zapewnia współfinansowanie pobytu dla maksymalnie kilkunastu pacjentów. Pobyt ma charakter czasowy. Uprawnieni są pacjenci, którzy w ocenie ich samodzielności zwaną skalą Barthel otrzymali 40 lub mniej punktów. Przed przyjęciem należy złożyć komplet dokumentów, które można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania lub w siedzibie zakładu. Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie wynosi w zależności od zakresu świadczeń od 1000 do 1200 zł miesięcznie. Zasady pobytu i odpłatności regulowane są w umowie zawieranej z pacjentem lub jego opiekunem. Decyzję o przyjęciu do ZOL oraz o sposobie i wysokości opłaty podejmuje Dyrektor w oparciu o dostarczoną dokumentację i ewentualną rozmowę z pacjentem lub rodziną (opiekunem). W razie braku miejsc pacjent zostanie wpisany w kolejkę oczekujących.

2. POBYT KOMERCYJNY

Pacjent lub jego rodzina (opiekun) ponosi całkowite koszty pobytu w ZOL. Pobyt ma charakter czasowy. Odpłatność w zależności od zakresu świadczeń wynosi od 90 do 100 zł za dzień pobytu. Przed przyjęciem należy złożyć wypełniony komplet dokumentów, które można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania lub w siedzibie zakładu. W związku z pobytem pacjenta sporządza się stosowną umowę. O przyjęciu pacjenta i odpłatności decyzję podejmuje Dyrektor.


KOMPLETNY WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 2. skierowanie do ZOL
 3. zaświadczenie lekarskie
 4. wywiad pielęgniarski
 5. ocena w skali Barthel
 6. ocena w skali Glasgow
 7. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja + ostatni odcinek renty/emerytury)
 8. oświadczenie pacjenta/oświadczenie opiekuna
 9. oświadczenie opłaty
 10. aktualne wyniki badań
 11. kserokopia dowodu osobistego pacjenta i wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego

W szczególnych przypadkach należy dostarczyć także:

- zaświadczenie lekarza psychiatry
- kwalifikacja do żywienia dojelitowego
- wymaz bakteriologiczny
- wniosek do ZUS

Zobacz dokumenty dostępne do pobrania »Dla osób pokrywających całość kosztów w placówce wymagania dotyczące dokumentów są takie same.