Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Projekt pn. „Poprawa dostępności do rehabilitacji kardiologicznej poprzez utworzenie bazy i wdrożenie innowacyjnych metod w Bonamed sp. z o.o. w Jarcewie”

Beneficjent: Bonamed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 4 573 472,33 zł

Dofinansowanie: 3 864 161,47 zł (w tym: 3 409 554,24 zł – UE, 454 607,23 zł – Budżet Państwa)

Źródło finansowania: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 07.01. Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałanie 07.01.02. Zasoby ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu: 1.03.2019 – 31.08.2020 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w MOF Chojnice-Człuchów poprzez rozbudowę, nadbudowę obiektu szpitala w Jarcewie, doposażenie placówki w sprzęt medyczny i pozostałe wyposażenie oraz przeszkolenie personelu.
Efektem inwestycji będzie utworzenie ośrodka rehabilitacji kardiologicznej i udostępnienie 20 miejsc na rehabilitacji stacjonarnej, 20 miejsc na rehabilitacji dziennej oraz 10 kompletów urządzeń do innowacyjnej rehabilitacji hybrydowej. Ponadto przeszkolony zostanie zespół fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi jest szacowana na 153 000 osób.