Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej.
Nazwa operacji:
Rozwój usług rehabilitacyjnych (w ramach usług dla seniorów) poprzez rozbudowę domu opieki w Jarcewie o salę rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem.
Cel:
Rozwój usług rehabilitacyjnych dla seniorów i mieszkańców obszaru poprzez budowę Sali rehabilitacyjnej wraz z wyposażeniem w m. Jarcewo
oraz zatrudnienie 2 osób.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.