Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc

Kliknij aby powiekszyc


Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.


Finansowanie.
Grant sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu. Celem jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ZOL w Jarcewie za okres od maja do sierpnia 2020 oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Czas realizacji. Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu. Wartość grantu wynosi  186 740,64  zł z czego  170 070,00 zł  przeznaczone jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń , natomiast  16 670,64 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla personelu .
Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:
- środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowalnych
- dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.